برگزاری اردوی زیارتی

برگزاری اردوی زیارتی

ایران اردو شرکتی تخصصی در زمینه برگزاری اردوی دانش آموزی است که توسط جمعی از مجربین و متخصصین با سابقه آموزش و پرورش که دارای سوابق کاری بلندمدت در زمینه اردو و اردوداری هستند ، تاسیس شده و رسالت خود را ، ارائه خدمات تخصصی اردویی قرار داده است. برگزاری اردوی خود را به ما بسپارید.

ایران اردوسعی می کند کمک کند تا مدیران اردو بتوانند فارغ از فیزیک اردو ، و با کمتر درگیر شدن با مباحث حیاتی اردویی نظیر اسکان ، غذا ، سلامت ، وسیله نقلیه و ... ، زوم فعالیت و برنامه ریزی خود را روی مسایل فرهنگی اردو و برنامه های علمی ، تفریحی اردوهای دانش آموزی ، مطابق با رسالتی که از اردو برای خود تعریف کرده اند ، بگذارند و بتوانند اردوی دانش آموزی را ، هرچه با کیفیت تر ، خاطره انگیزتر و پربارتر از گذشته برگزار نمایند.

ایران اردو انواع اردوی دانش آموزی را ، بسته به اینکه هدف از اردوی دانش آموزی چیست ، طوری برنامه ریزی می کند که اولیا مدارس ، به همگی اهداف اردوی دانش آموزی نائل شوند و با توفیق در اجرای اردوی موثر دانش آموزی ، سعی کنند با مشکلات اردوی دانش آموزی مواجه نشده در عوض از مزایای اردوی دانش آموزی بهره مند گردند.  برای بهره مندی از مشاوره تخصصی ما با ما تماس بگیرید.

برای ثبت نام در اردوهای زیارتی کلیک کنید