برگزاری اردوی ورزشی

برگزاری اردوی ورزشی

اصوصل و قواعد و نکات برگزاری اردوی ورزشی دانش آموزی و اردوهای ورزشی تربیتی. مخاطرات ، احتمالات و مقدمات برگزاری اردوهای ورزشی.

وظایف حقوقی سرپرستان و مربیان در اردوهای ورزشی :  

معرفی اردوی ورزشی

«اردوهای ورزشی» به فعالیت‌های گروه خاصی از افراد گفته‌ می‌شود که با اهداف از پیش تعیین شده،برای برگزاری مسابقات‌ گوناگون ورزشی،به منظور شناسایی استعدادهای افراد و پرورش‌ روح و جسم آنان،در محیطی امن و آرام صورت می‌گیرند.

لذا مهم‌ترین حقوق سرپرستی اردوهای ورزشی،مراقبت‌ از تمامیت جسمانی،روانی و حیثیتی شرکت‌کنندگان،از لحظه‌ی تحویل گرفتن آن‌ها تا زمان مراجعت و تحویل آنان به‌ خانواده‌هایشان است.سرپرست در این مسئولیت با مخاطرات‌ بزرگی مواجه است.از یک‌سو کثرت تعداد و از سوی دیگر صغرسن،فقدان تجربه‌ی کافی و ضعف ورزشکاران در غلبه‌ بر احساسات،کار را تا آن‌جا حساس و دشوار می‌کند که‌ کوچک‌ترین اشتباهی ممکن است به حادثه‌ی غیرقابل جبرانی‌ منجر شود.

بی‌تدبیری،ناشایستگی و فقدان،آگاهی‌های لازم‌ سرپرست اردو،بزرگ‌ترین سرمایه‌های ملت را در لحظه‌ای به‌ فنا می‌دهد و جبران این ضایعه با هیچ واکنشی علیه سرپرست‌ متخلف میسر نخواهد بود.با توجه به وظیفه‌ی مهم«حقوق ورزشی» که جلوگیری‌ از وقوع حوادث از طریق اطلاع‌رسانی حقوقی است،به منظور آشنایی مربیان ورزش و سرپرستان،به شرح وظایف اصلی‌ سرپرست و مربی اردوی ورزشی می‌پردازیم.

احراز سلامتی در اردوهای ورزشی

آن‌گاه که ورزشکار تحت نظر مربی به فعالیت می‌پردازد،این‌ تکلیف،یعنی احراز سلامتی،بر عهده‌ی اوست و موظف است تا قبل از ارجاع هر حرکتی به ورزشکار،از سلامت او اطمینان حاصل‌ کند.از نظر حقوق ورزشی،تشخیص بیماری شرکت‌کنندگان در اردو از وظایف سرپرست اردو یا مربی نیست،ولی چون اولین‌ اثر فعالیت ورزشی افزایش ضربان قلب از حدود 07 به رقمی‌ نزدیک به دو برابر در مدت بسیار کوتاهی است،احتیاط اقتضا می‌کند که مربی از توانایی شرکت‌کننده برای تحمل بار چنین‌ فعالتیی مطمئن باشد.وظیفه‌ی مراقبتی سرپرست اردو ایجاب‌ می‌کند که بدون تأییدیه‌ی پزشکی،اجازه‌ی شرکت در اردو و انجام فعالیت‌های ورزشی را ندهد.

آموزش متناسب مربی به ورزشکاران در اردوی ورزشی

مربی موظف است،به منظور جلوگیری از وقوع حوادث‌ ناگوار و بااتکار به آگاهی‌های لازم در امر آموزش،اصول ایمنی‌ را معمول دارد.به عبارت دیگر،مربی باید باری آماده‌سازی‌ ورزشکار،آموزش حرکات و مهارت‌ها،الزام ورزشکار به انجام‌ فعالیت‌های ورزشی و غیره،صلاحیت فنی داشته باشد.انتخاب‌ چنین مربیانی از وظایف سرپرست اردوست.بی‌توجهی به‌ اصول مذکور،آموزش غلط حرکت‌ها و مهارت‌ها،الزام ورزشکار به انجام حرکتی که نه از نظر مهارتی و نه از نظر توانایی جسمی‌ قادر به اجرای آن نیست،غفلت از آموزش مهارت‌هایی که‌ ورزشکار باید برای فرار از حادثه از آن‌ها آگاه باشد،و ده‌ها نکته‌ی دیگر،زمینه‌ساز مسئولیت قانونی مربیان و سرپرست‌ اردو محسوب می‌شوند.

بازدید و بررسی مربی اردوی ورزشی

در اکثر قریب به اتفاق ورزش‌ها،ورزشکار ملزم به استفاده‌ از وسایلی است که به موجب مقررات مربوطه تعیین شده‌اند. این وسایل گاهی شخصی و گاهی عمومی هستند.نواقص، نامرغوب بودن یا غیرمجاز بودن این وسایل ممکن است موجب‌ صدمه به ورزشکار استفاده‌کننده یا حریف و یا سایر اشخاص‌ شود.طراحی و ساخت این وسایل،علاوه بر جنبه‌ی فنی آن، از نظر ایمنی نیز کاملا مورد توجه بوده است.بنابراین وظیفه‌ی‌ مراقبتی مربی ورزش،اطمینان از سلامت این وسایل را ضرورت‌ می‌بخشد.چنین اطمینانی جز با بازدید دقیق وسایل امکان‌پذیر نیست و قصور در انجام این وظیفه،سنگ‌بنای مسئولیت قانونی‌ مربیان است و بسته به نتیجه‌ی ناگواری که به وجود می‌آید، مربی مسئولیت کیفری یا مدنی خواهد داشت.در بازدید از وسایل ورزشی،یکی از مهم‌ترین نکات،زمان بازدید است که‌ باید در آخرین لحظات قبل از شروع انجام شود.زیرا اگر این‌ فاصله‌ی زمانی زیاد باشد،نباید امکان سوءاستفاده یا مشکلات‌ دیگری را منتفی دانست.

سازمان‌دهی و تجانس در فعالیت‌های‌ اردوهای ورزشی

منظور از سازماندهی فعالیت ورزشی،اعمال مدیریتی است‌ که بتوان با تفکیک ورزشکاران از نظر سنی،مهارت و نوع فعالیت، به گونه‌ای اقدام کرد که از وقوع حادثه جلوگیری شود.واگذاری‌ امور به اختیار شرکت‌کنندگان و عدم مداخله در سازمان‌دهی، اگر به حادثه منجر شود،مسئولیت آن با مربی است.

شناخت توانایی‌ها و اجازه‌ی‌ رقابت‌های متعادل ورزشکاران اردو

مربی باید هم از میزان فشار و آثار یک حرکت ورزشی بر بدن ورزشکار آگاه باشد و هم از میزان آمادگی و توانایی او،تا با رعایت جوانب امر،انجام آن فعالیت ورزشی را مجاز یا ممنوع‌ کند.

قصور در هریک از این دو تکلیف اگر به حادثه‌ای برای‌ ورزشکار بینجامد،برحسب شرایط ممکن است موجب‌ مسئولیت قانونی شود.

نظارت بر فعالیت‌های اردویی ورزشی

فعالیت‌های ورزشی برای همه‌ی ورزشکاران اعم از مبتدی، ماهر،کودک،نوجوان،بالغ،غیرحرفه‌ای(آماتور)و حرفه‌ای، به صورت بالقوه متضمن خطرات بسیاری است.این خطرات به‌ خود ورزشکار منحصر نیست،بلکه سایر اشخاص مانند حریف، تماشاگر و غیر آن‌ها را نیز دربرمی‌گیرد.یکی از مهم‌ترین عواملی‌ که می‌توند مانع از به فعل درآمدن بسیاری از این خطرها شود، حضور و نظارت مربی در صحنه‌ی فعالیت ورزشی است.

توجه به شرایط جوی

شرایط نامساعد حوی مانند رعد و برق،گرما،سرما،طوفان، صاعقه و مانند آن می‌تواند با هدف اصلی ورزش که تأمین‌ سلامتی،نشاط و توانمندی ورزشکار است،در تعارض باشد. سرپرست اردو موظف است شرایط جوی فضای ورزش را در نظر بگیرد و در صورتی که انجام اردو و فعالیت‌های ورزشی و یا ادامه‌ی آن برای سلامت شرکت‌کنندگان مضر باشد،به هر نحو ممکن از بروز حادثه جلوگیری کند.در غیر این صورت،یعنی‌ اگر شرایط نامساعد سبب حادثه شود،سرپرست و مربین که‌ شرکت‌کنندگان را ملزم به فعالیت در چنین شرایطی کرده‌اند، مقصر تلقی می‌شوند و برحسب نتیجه‌ی حادثه،مسئول خواهند بود.

کمک به ورزشکار مصدوم اردو

کمک به ورزشکار که به علتی مصدوم شده،از تکالیف‌ قانونی سرپرست و مربی است.زیرا سمت مربیگری و حضور در صحنه اقتضا دارد که در حدود توانایی،به مصدوم کمک کنند. نوع کمک و نحوه‌ی آن و نیز مسئولیت ناشی از قصور،بستگی‌ به شرایط دارد.

برگرفته از : نویسنده : جهاندیده،محمد علی - مجله رشد آموزش تربیت بدنی - شماره 34 (صفحه 52) 

برای ثبت نام در اردوهای ورزشی کلیک کنید