صفحه نخست » مقالات » تشکیل اردوهای تابستانی دانش‌آموزان

تشکیل اردوهای تابستانی دانش‌آموزان

برگزاری اردوهای دانش آموزی در سال ۵۳ ، تصویری خاطره انگیز از نحوه برگزاری اردو در آن ایام و طرز فکر و عمل اردویی مربیان و متصدیان امر.

blog-3

تشکیل اردوهای تابستانی دانش‌آموزان

در اواسط سال تحصیلی ۳۶-۳۵ مقدمات تشکیل اردوهای تابستانی بدین ترتیب شروع‌ گردید که عکس‌های فعالیت‌های اردوئی و تفریحات دانش‌آموزان در محل اردوها و همچنین انجام کارهای هنری و حرفه‌ای که بوسیله مربیان کارآزموده تعلیم داده شده بود در آموزشگاههای اصفهان بمعرض تماشای دانش‌آموزان گذاشته شد و در اواخر سال‌ تحصیلی طی برنامه تنظیمی هدف از تشکیل اینگونه اردوهای تربیتی و آنچه که دانش- آموزان در اردوها یاد میگیرند و اجرای برنامه‌های متنوع اردو بوسیله کنفرانسهای‌ تربیتی و فرهنگی بنا بدستور ریاست کل فرهنگ استان بوسیله آقای تاکی رئیس اداره‌ تربیت دانش‌آموزان در کلیه آموزشگای اصفهان اجرای گردید و بدینوسیله موجبات تشویق‌ دانش‌آموزان و اولیاء آنها برای شرکت دادن فرزندان خود در اردوها فراهم شد.هجوم‌ دانش‌آموزان برای شرکت در اردوها روزافزون بود و اولیاء آموزشگاهها دانش‌آموزان‌ داوطلب برجسته خود را که از نظر درس و اخلاق سرآمد سایر محصلین بودند انتخاب و باداره امور تربیتی دانش‌آموران معرفی نمودند(نمودار تعداد دانش‌آموزان شرکت‌ کننده در اردوهای تابستانی دانش‌آموزان استان دهم تنظیم و در اداره امور تربیتی دانش‌ آموزان نصب شده است)و بدین ترتیب در تابستان سال جاری ۰۸۱ نفر دانش‌آموزان‌ در سومین دوره اردوهای تربیتی شرکت نمودند که از این عده ۸۸ نفر در اردوی ۰۱ روزه‌ دوم(از ۵۱ تیرماه تا ۵۲ تیرماه)و ۲۹ نفر در اردوی ۰۱ روزه دوم(از ۵۲ تیرماه‌ تا ۵ مردادماه)شرکت داشتند و ۳۲ نفر از مربیان با ذوق و هنرمند و ۴۱ نفر کارکنان‌ دیگر از قبیل ژاندارم(برای حفظ انتظامات خارجی اردو)موزیک-بهداری-آشپز و مستخدم که در هر دو اردو کار میکردند عده کل اردو را تشکیل میدادند.

بهترین محل که برای تشکیل اردو در این استان مناسب بنظر رسیده سیاه سر بروجن(۲۳۱ کیلومتر اصفهان)بود که در این محل علاوه بر هوای خوب و آب‌ آشامیدنی گوارا از نظر تهیه آذوقه کار متصدیان مربوطه را آسانتر نموده و بسهولت‌ خرید خواربار و سایر مزایا موجب شد که در صورت موافقت مسؤلین مربوط این محل برای تشکیل اردوهای تابستانی آینده آماده شود.

در اردوگاه

طبق برنامه تنظیمی همه روزه دانش‌آموزان از ساعت ۵ صبح به فعالیت‌های اردوئی‌

(نظافت شخصی-نظم و نظافت چادرها و محوطه اردو)مشغول و در ساعت ۶ برای‌ صبحگاهی که طی مراسمی)بالا بردن پرچم و خواندن دعا و سرود و اعلام برنامه روزانه) اجراء میگردید حاضر میشدند و پس از انجام مراسم صبحگاهی بمدت یکساعت ورزش و کوه‌ پیمائی شروع میگردید.

سپس در محل اردوگاه صرف صبحانه میشد و پس از خاتمه کلاس سرود شیپور،شروع‌ فعالیت‌های هنری و انجام پروژه‌های اجتماعی و آموزشی و کنفرانس‌های تربیتی و بهداشتی‌ را که تا ظهر ادامه داشت اعلام میکرد.در کلاس‌های حرفه‌ای هنرهای دانش‌آموزان انواع‌ کارهای دستی(توربافی-قاب ابریشم-آباژورسازی-لوسترسازی-مجمسه‌سازی- مشبک کاری-نجاری-ماشین نویسی-تیراندازی-رانندگی-نقاشی-حصیربافی-کمربند بافی-سیم‌بافی-موسیقی و تهیه انواع کلسیونهای طبیعی)را فرا میگرفتند و در بین‌ ساعات کار و فعالیت‌ها،دانش‌آموزان صرف میوه مینمودند.پس از صرف ناهار بمدت‌ سه ساعت استراحت داشتند که در خلال این مدت با ایجاد رقابتی که بین جوخه‌ها و رسد ها بود بتهیه نشریه‌های فرهنگی و تربیتی مشغول بودند و متصدیان مربوطه نسبت بنوع‌ فعالیت و ابتکار جوخه‌ها و رسدها و افراد امتیازاتی قائل شده و در روی صفحه نمودار منعکس مینمودند.کلاسهای حرفه‌ای و بازیهای تفریحی و متنوع از ساعت ۳بعدازظهر تا ۴/۵ ادامه داشت و پس از فراغت از آنها مسابقات و انجمن‌های ورزشی شروع میگردید در ساعت ۶ بعدازظهر مراسم شامگاه اجرا میگردید که ضمن خواندن سرود و دعا و پائین آوردن پرچم فعالیت‌های انجام شده امتیازات جوخه‌ها و رسدها نیز اعلام میگردید از ساعت ۶ بعدازظهر نمایشات و تفریحات اردو که هر شب بعهده دانش‌آموزان یک‌ جوخه و یک آموزشگاه بود باستقبال کم‌نظیر دانش‌آموزان شروع میشد-انواع‌ فیلمها ورزشی و تربیتی که بوسیله قسمت سمعی و بصری تهیه شده بود بمعرض‌ نمایش گذاشته میشد.این برنامه شبانه‌روزی و بطور منطم و مرتب در طول مدت اردو ها ادامه داشت تا روح انظباط و همکاری را در دانش‌آموزان ایجاد نموده و آنها را برای‌ مبارزه با مشکلات و طرح زندگی نوینی آماده نماید.

آقای معصومخانی رئیس کل فرهنگ استان و آقای بهاء صدری رئیس فرهنگ شهرستان‌ اصفهان و آقای کلمن مشاور فرهنگی از اردوها بازدید و از طرف ریاست کل فرهنگ‌ استان از نظم و ترتیب و طرز اداره اردو و اجرای برنامه‌ها اظهار رضایت بعمل آمد.

دسته ها:

برچسب ها:
نویسنده: